Dyslexieweb

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Dyslexieverklaring

E-mailadres Afdrukken PDF

(c) Dyslexieweb

Het lijkt tegenwoordig een felbegeerd papiertje te zijn: de dyslexieverklaring. Maar wat houdt het nou precies in, en wat kun je er mee? Is zo’n dyslexieverklaring nou echt nodig? Onderstaande informatie is gebaseerd op de Nederlandse wetten en adviezen. Voor België kunnen andere regels gelden.

Wat is een dyslexieverklaring?

Een dyslexieverklaring is een papiertje dat bewijst dat je dyslexie hebt. Dit papiertje wordt uitgegeven door een psycholoog of orthopedagoog die hiervoor speciaal is opgeleid. Met een dyslexieverklaring kan men op de basisschool, middelbare school, mbo, hbo, universiteit en iedere verdere opleiding rekening houden met je dyslexie, door bijvoorbeeld extra tijd te geven.
HIER vind je een voorbeeld van hoe zo’n dyslexieverklaring eruit ziet.

Wat heb je aan een dyslexieverklaring?

Een dyslexieverklaring is vooral nuttig voor een kind of volwassene die bezig is met het volgen van een opleiding. Het leren en het maken van proefwerken/examens/tentamens gaat nu vaak eenmaal trager en moeizamer als je dyslexie hebt. Door het aantonen van je dyslexie door middel van een dyslexieverklaring, kun je van een school verwachten hier rekening mee te houden. Welke tegemoetkomingen kun je verwachten? (waar proefwerken staat kun je uiteraard ook examens of tentamens lezen)

 • Extra tijd bij proefwerken (meestal 30 minuten)
 • Extra mogelijkheden bij luistertoetsen, door te werken met Daisyspeler of Windows Media Player (zelf stil kunnen zetten, zodat er extra tijd is om de vragen te lezen)
 • Proefwerken kunnen voor je worden uitvergroot, zodat de letters niet te klein zijn
 • Het gebruik van een DaisySpeler kan worden toegestaan
 • In het vmbo is er, bij zeer zware problemen, de mogelijkheid om een extra tweede taal zoals Duits of Frans, te laten vallen
 • Je kunt een kopietje krijgen van alle informatie die op bord geschreven is of wordt
 • Proefwerken kunnen op een computer gemaakt worden, al dan niet met spellingscontrole

Vanaf welke leeftijd wordt een dyslexieverklaring gegeven?

Omdat er steeds meer ervaring is, zijn er steeds betere tests die het verschil tussen dyslexie en een achterstand kunnen bepalen (bijvoorbeeld het verschil ‘is een kind slecht in taal?’ en ‘is het kind ook slecht in rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis?’ geeft al een duidelijke aanwijzing). Daarom kunnen kinderen al vanaf groep 4 een dyslexieverklaring krijgen.

Is dat niet erg jong? Nee, zodra men er zéker van is dat een kind dyslexie heeft, kun je hier beter vanaf een zo’n jong mogelijke leeftijd rekening mee houden om een achterstand tot een minimum te beperken. En dat niet alleen: ook voor de ouders en het kind kan een dyslexieverklaring heel veel rust geven. Een heleboel symptomen en kenmerken van het kind vallen nu op hun plaats, bijvoorbeeld ook waarom een kind bij gym slechter is in evenwichtsoefeningen en waarom de dokter daar geen duidelijke verklaring voor heeft.

Is een dyslexieverklaring verplicht?

Nee, een dyslexieverklaring is niet verplicht, maar voor kinderen die veel hinder ondervinden aan hun dyslexie en/of op een onbereidwillige school stuiten, wel aan te raden.

Hoe lang is een dyslexieverklaring geldig?

Een dyslexieverklaring is levenslang geldig. Want iemand kan best met zijn dyslexie om leren gaan en er in het dagelijks leven minder hinder van ondervinden, de dyslexie zal nooit verdwijnen.

Op welke punten wordt een kind getoetst voor een dyslexieverklaring?

Voor je een dyslexieverklaring krijgt zal er een uitgebreid onderzoek plaatsvinden bij een orthopedagoog of psycholoog. Onderstaande punten kunnen worden nagegaan:

 • Hoe ernstig is de achterstand ten opzichte van leeftijdsgenoten?
 • Is er een gebrek aan nauwkeurigheid en of snelheid bij het lezen en schrijven?
 • Blijft er ondanks voldoende leergelegenheid nog steeds een achterstand?
 • Is het probleem hardnekkig; is het na begeleiding niet opgelost?
 • Heeft het kind ineens enorme moeite als een taak duidelijk zwaarder wordt of onder tijdsdruk wordt gesteld?
 • Hoe is het woord- en tekstniveau?
 • Hoe ernstig is de leesachterstand?
 • Hoe ernstig is de spelachterstand?
 • Is de stoornis niet het gevolg van omgevingsfactoren? (slecht of geen onderwijs)
 • Is het kind goed in klankherkenning en -uitleg?
 • Kan het kind goed plaatjes en symbolen benoemen?
 • Hoe is het kind emotioneel onder zijn achterstand?
 • Hoe is de ontwikkeling het het kind als baby tot nu verlopen?
 • Wat is de medische voorgeschiedenis?
 • Spreekt het kind duidelijk?
 • Kan het kind goed rijmpjes en liedjes onthouden?