Dyslexieweb

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte

Heb ik dyslexie?

E-mailadres Afdrukken PDF

Voor dyslexie zijn natuurlijk talloze tests te vinden. Het is aan te raden om op school een dyslexietest uit te laten voeren, zodat er een officiële dyslexieverklaring afgegeven kan worden. Hiermee kan er op school rekening gehouden worden, door bijvoorbeeld meer tijd te geven bij examens en proefwerken. Lees hierover meer onder de kopjes 'dyslexieverklaring' en 'dyslexie op school'.

Dyslectische mensen hebben meestal een aantal van de volgende kenmerken. Wellicht herken je een van deze kenmerken bij jezelf of je kind.

Moeilijkheden met gesproken taal.

 • Als kind laat begonnen met praten
 • Moeilijkheden met de uitspraak van woorden
 • Moeilijkheden met de verwerven van de woordenschat en spraakgebruik dat niet past bij de leeftijd
 • Moeite met het volgen van richting
 • Begrippen als voor/achter, links/rechts worden door elkaar gehaald.
 • Het aanleren van het alfabet, kinderrijmpjes en liedjes gaat moeizaam of zelfs niet
 • Moeite met het onthouden van namen.

Moeilijkheden met lezen.

 • Moeite met leren lezen
 • Moeite met het onthouden van de klank van letters
 • Omdraaien van letters of de lettervolgorde tijdens het lezen
 • Kleine woordjes verkeerd benoemen of overslaan
 • Hakkelen bij het lezen van langere woorden

Moeilijkheden met geschreven teksten.

 • Moeite met het opschrijven van ideeën
 • Onzekerheid over links- of rechtshandigheid
 • Slecht handschrift
 • Rommelig, ongeorganiseerd schoolwerk
 • Moeite met overschrijven
 • Veel spellingfouten
 • Tijdens overhoringen of toetsen weinig fouten maar in het dagelijks werk veel spellingfouten
 • Moeite met het zelf corrigeren van teksten

Moeilijkheden met rekenen.

 • Soms worden getallen omgedraaid
 • Moeite met het onthouden van reken regels
 • Moeite met het overschrijven van rekensommen
 • Moeite met het begrijpen van verhaal sommen
 • Het automatiseren van de tafels gaat erg moeizaam
 • Moeite met klok kijken en soms weinig begrip van tijd

Anders.

Neerwaartse spiraal bij testen en rapporten en schoolprestaties. Werkt op school wisselend. De juf of meester zegt, "als hij het maar eens probeerde", of "zij is lui". De aandacht is er niet altijd bij. Familieleden herkennen dit beeld bij zichzelf. Taal, lees en spelling problemen komen voor in de familie, ook bij volwassen familieleden.

Conclusie:

Iedereen kan een aantal van deze punten bij zichzelf en bij kinderen herkennen. Dat betekent niet automatisch dat het kind dyslectisch is. Iemand die dyslectisch is heeft een aantal van deze kenmerken, waardoor het leren moeilijker wordt en de leerresultaten achter blijven. Als je verschillende kenmerken herkent, is het mogelijk dat jij of je kind dyslectisch bent/is.