Dyslexieweb

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Dyslexietest

E-mailadres Afdrukken PDF

Er zijn verschillende manieren om te achterhalen of dyslexie de oorzaak is van de problemen die iemand heeft met lezen en schrijven. Bij kinderen wordt er gelukkig op school steeds meer aandacht besteed aan dyslexie, waardoor op jonge leeftijd ingegrepen kan worden. Een kind wordt dan onderzocht en als dyslexie wordt geconstateerd krijgt het een dyslexie verklaring. Na behandeling kan het ook een ‘verklaring van uitbehandeling’ krijgen. Maar wat als er op school geen aandacht was voor dyslexie, zoals vroeger het geval was bij de volwassenen van nu…?

(c) Dyslexieweb Doe dan de test op www.dyslexietest.nu. De test geeft een indicatie of dyslexie de oorzaak kan zijn van de problemen. De test is gebaseerd op inzichten en oefeningen die bij de diagnostiek van dyslexie veel worden toegepast, maar die in de test niet wetenschappelijk zijn uitgewerkt. Het is dus niet hetzelfde als een dyslexie onderzoek! Voor een betrouwbare diagnose is meer nodig meer nodig dan deze zelftest en moet je naar een psycholoog of orthopedagoog.