Dyslexieweb

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Methodes

E-mailadres Afdrukken PDF

De dyslexieverklaring is binnen, en dan? Dan is het tijd om te gaan kijken welke behandelmethode het best bij je zelf of bij je kind/partner gaat passen.

Is er nog sprake van onderwijs, dan kan de school vaak een programma aanbieden dat geheel of gedeeltelijk betaald wordt door de onderwijsinstelling. Vaak wordt hier basishulp geboden.

Is dit niet voldoende of wordt het niet aangeboden dan ga je zelf op zoek. Remedial teaching is dan een bekende stap. Gespecialiseerde logopedisten kunnen vaak ook helpen. Ook zijn er dyslexiepraktijken die met een eigen methode helpen.

Wat belangrijk is bij elke training is dat de eigen manier van werken voor de dyslect voorop staat. Een methode  volgen, waarvan niet kan worden afgeweken, heeft geen zin. Proefondervindelijk is bekend dat iedereen op zijn eigen manier de gegevens wil opslaan en verwerkt, elk kind zit in zijn eigen belevingswereld. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld taalregels beter geleerd worden als deze worden aangepast op de bewoordingen en de belevingswereld die de leerling gewend is. Kinderen/volwassenen met dyslexie zijn uniek en bij iedereen anders. Een goede dyslexietraining gaat uit van het individu en zal hier de basismethode op aanpassen.

Helaas zijn er steeds meer behandelmethodes waarin gefocust wordt op het kortetermijngeheugen. Deze methodes brengen veel huiswerk met zich mee en kenmerken zich door herhaling. Door deze herhaling worden de geleerde woorden opgeslagen in het korte termijn geheugen. De woorden kunnen dan worden opgeroepen wanneer het tijdens de behandeling nodig is. Zodra de persoon stopt met deze zeer intensieve training vallen ze vaak weer terug in niveau. De dyslect is dan in veel voorkomende gevallen zwakker dan toen er begonnen werd met de behandeling, omdat alles wat in het kortetermijngeheugen is opgeslagen niet is verplaatst naar het langetermijngeheugen omdat daar geen ruimte voor is. Het is dus belangrijk dat de behandelmethodes (ook) gericht zijn op het langetermijngeheugen!

Coaching kan voor sommige kinderen een manier zijn om geholpen te worden om belemmerende overtuigingen aan de kant te kunnen zetten en te kunnen zorgen voor een eigen manier van werken die bij de belevingswereld van het persoon aansluit. Echter zal een coach geen ondersteuning kunnen bieden in het opnieuw aanleren van de stof die het persoon nodig heeft.

Het is belangrijk om te bepalen waar de taal ontwikkeling van een dyslect is gestaakt, en vanaf daar terug te gaan naar de basis, de taal regels opnieuw te leren aan te pakken en mee aan de slag te gaan.

Behandeling en begeleiding van dyslectische personen wordt maar beperkt vergoed, waardoor het een behoorlijk kostenplaatje met zich mee kan brengen.